Ungdomsskyting 2016
Ungdomsskytinga tar en snau måneds pause før det blir oppstart med baneskyting på Prestmoen i slutten av april/starten av mai. Følg med på vår Facebook-gruppe for informasjon :)

Alle ungdomsskyttere er selvfølgelig velkomne til å delta på feltstevner i denne perioden.

Avslutning innendørssesong 2016
Den 31. mars 2016 var det avslutning for innendørssesongen 2016 for våre unge lovende skyttere.

Det ble først gjennomført en ordinær trening, før ungdommene fikk medaljer for stevner i vinter og vintercup. Før innsatsen ble feiret med pizza og brus.

Fem aspiranter deltok, og to eldre rekrutt var tilstede på avslutningen.2015

Treningstider for ungdom på 100 m er hver Torsdag kl 17.

Oppdatert 14.11.2015
INFO FOR ASPIRANT-REKRUTT-ELDRE REKRUTT-JUNIOR

MINIATYRSKYTING I SALTDALSHALLEN ( NOVEMBER-MARS)

Det blir skyting hver tirsdag,dersom ikke annen beskjed blir gitt. Ikke skyting i ferier på skoleruta.
Info legges ut på hjemmesiden http://saltdal.skytterlag.no.

Første tirsdag i hver måned blir det cupstevne,der det skytes et vanlig konkurranseprogram på 25 skudd i tillegg til prøveskudd.På slutten av miniatyrsesongen ca ut mars blir det premieutdeling for ungene,der deltakelse på cupstevnene teller.

Etter miniatyrsesongen er ferdig starter sesongen ute på Prestmoen Skytebane. Dette blir ca i slutten av april. Nærmere info om dette kommer da. Det er foreløpig lagt opp til at dette også skal foregå på tirsdager.

Det er ønskelig at foreldre/foresatte følger ungene på skyting. Dette for at vi i skytterlaget best mulig skal kunne ivareta ungenes oppfølging på skytingen,og for at det er veldig hyggelig med engasjerte foresatte/foreldre som kan hjelpe til på trening/stevner. :-)

Skytterlaget holder alt av utstyr,men det er en fordel om ungene etter hvert kjøper egne hørselvern.

Ved spørsmål kontakt Erling tlf 90 66 92 58, Raymond 90 60 97 56, Grete 91 77 34 99

Det er for sesongen 2014/2015 satt opp følgende treningstider/ skytetider. Møt opp 10 min før skytetid for å skifte til skytterutstyr.

Lag1. kl 17.30

1. Vegard Nicholaisen
2. Adrian Jansen
3 .Oscar Andersen
4. Vegard Sund
5. Thomas Pettersen

Lag2. kl 18.15

1. Misha Pettersen
2.Johannes Bjørgås
3. Felix Storteig
4. Fredrik Eliassen
5. Valentin Pettersen

Lag 3. kl 19.00

1. Adrian Håkonsen
2. Emil Diset
3. Johannes Fridtjofsen
4. Troy W. Aronsen
5. Leo Mikarl Pettersen

Lag 4. kl 19.45

1. Jahn-Ivar P. Sørensen
2. Robin Wikberg
3.
Alexander Ingvaldsen
4.Tobias Holtmo Johansen
5. Aigin Bredesen

Treningstider i Saltdalshallen
Vi har miniatyrskyting i Saltdalshallen på følgende dager:

Tirsdag kl 17.30: Aspirant-rekrutt-eldre rekrutt-junior

Onsdag kl 18.00: Trening og Cup for senior

Cup-skyting i Saltdalshallen.
Det arrangeres 4 cupkvelder i løpet av sesongen, som starter i begynnelsen av november og avsluttes i mars. For å delta på cupstevnene koster det kr 30,-. Beløpet går i sin helhet til å dekke innkjøp av premier. Det premieres ut fra antall ganger den enkelte har deltatt på cupen. Resultatene som oppnås har dermed ingen betydning for hva den enkelte får i premie. Premieutdelingen skjer rett etter at Saltdalsmesterskapet er avsluttet (samme kveld). Alle som deltar i mesterskapet får medalje. Se for øvrig terminlisten som viser når tid det arrangeres stevner.
 


DFS skytter
Bli skytter