OM OSS:
Skytterlagets adresse:
 
Saltdal skytterlag
Erling Normann
Rønningveien
8250 Rognan
Skytterlagets e-postadresse: http://saltdal.skytterlag.no/
 
Saltdal skytterlag er et av omtrent 900 andre skytterlag i Norge som er tilsluttet " Det frivillige skyttervesen" DFS.
DFS ble opprettet ved Stortingsbeslutning 30. juli 1892, med ikrafttreden fra 1. juli 1893. Formålsparagrafen har siden opprettelsen stått uforandret, og lyder som følger:
 
Det frivillige Skyttervesens mål er å fremme praktisk skyteferdighet innen det norske folk og derved dyktiggjøre det for landets forsvar.
 
I alle landets kommuner finnes det ett eller flere skytterlag som tilbyr skyteaktiviteter og instruksjon. Disse skytterlagene eier og vedlikeholder ca 850 utendørs skytebaner på 100, 200 og 300 meter. I tillegg har mange skytterlag innendørsbaner på 15 meter som det drives instruksjonsskyting med kaliber .22 lr (miniatyr) i vinterhalvåret.
 
Alle skytterlag har et eget ungdomsutvalg som er ansvarlig for rekrutteringsvirksomheten opp til fylte 18 år. Ungdomsutvalget i skytterlaget sørger for at de unge får prøve seg på skyttersporten hvor sikkerhetsrutinene er det viktigste i opplæringen. Flere lag har etter hvert begynt å arrangere egne skyteskoler hvor de unge får både teoretisk og praktisk opplæring i skyting.
 
I terminlisten vil du se hvilke aktiviteter skytterlaget driver med gjennom hele året. Vi nevner baneskyting på 200 og 100 meter, feltskyting på både kjente og ukjente avstander. I tillegg  har vi jaktfeltskyting og  en innendørsbane på 15 meter for å drive instruksjonsskyting samt arrangere åpne stevner/samlagsstevner.
 
Saltdal skytterlag ble stiftet 23 november i 1861 og er dermed et av de eldste skytterlag i landsdelen. Ved starten ble det registrert 45 medlemmer, men allerede i 1865 var medlemstallet kommet opp i 77. I dag er vi omlag 200 medlemmer.
I 2011 kan vi feire 150 års jubileum, noe vi ikke akter å  la gå upåaktet hen!
 

 

Vedtekter/statutter

Webansvarlig