Skytebanesaken
Mars 2011: 
Saltdal skytterlag påklaget kommunestyrevedtak av 14.02.2011 om å starte prosess for å oppheve reguleringsplanen for Prestmoen. Blant våre ankepunkter var habiliteten til SV-politiker Ann Kristin Engan. Ved forrige behandling påstod hun at Fylkesmannen hadde godkjent henne som habil. Fylkesmannen uttalte følgende i brev av 14.3.2011: "Vi tok ikke den gang konkret standpunkt til hennes habilitet, og vil herved avkrefte at vi har uttalt at hun er habil i saken". Fylkesmannen hevdet langt på vei at hun var innhabil fordi hun hadde tidligere protestert på planen, både som bestyrer av Engan gårdsbarnehage og leder av Sundby grunneierlag. I kommunestyremøte 30.03.2011 mente 22 av representantene at hun var innhabil og at vedtaket om å stoppe byggingen av Prestmoen dermed var ugyldig. Kommunestyret fattet også vedtak om å oppheve det tidligere vedtaket. Det betyr at byggingen av Prestmoen skytebaneanlegg fortsetter som planlagt. Vi håper med dette vedtaket at det er endelig slått fast at Saltdal skytterlag har forholdt seg til regelverk og de vedtak som er gjort. Det er Saltdal kommunestyre som har bestemt hvor skytebanen skal være. Uenigheten om plassering vil alltid være der, men vi håper at uenigheten holdes på et saklig nivå for framtiden.
Artikkel i Saltenposten 30.03.2011 finner du her
 
Des. 2010:
Prosessen med å  oppgradere tidligere skytebane i Lillalmenningen, eventuelt bygge ny skytebane ble startet i 1991. Etter den tid har banesaken vært gjenstand for utallige behandlinger i kommunestyret, hos  Fylkesmannen, Politidirektoratet, Sivilombudsmannen og Salten Tingrett. Høsten 2010 var alt klart og byggingen kunne endelig settes i gang av medlemmene, som hadde ventet i en årrekke. Skytterhuset som vi fikk av Saltdalshytta er satt opp og kommet under tak før vinteren. Arbeidet med skytebanen fortsetter til våren. Så langt er det registrert nærmere 2000 dugnadstimer.
 
19.02.11 Repportasje i avisa Nordland, les her
19.02.11 Leder i Saltenposten, les her
17.02.11Kommunestyret vedtar at reguleringsplanen skal oppheves, se artikkel i Saltenpost her. 
Skytterhuset settes opp,se bilder.
14.12.10: Avisa Nordland har en artikkel om at lokalisering av skytebanen kreves behandlet på nytt av kommunestyret.
3.12.10: Søknad om byggetillatelse for bane og skytterhus er godkjent.
5.11.10: Det er nå full byggeaktivitet på Prestmoen. Se bildeserie i Saltenposten her.
27.7.10: Skjønnet i Tingretten er nå avgjort. Les artikkel i Avisa Nordland her, og i Saltenposten her
19.5.08:Brev fra Siviombudsmannen om at han ikke vil ta saken opp til vurdering.
13.5.08:Brev fra Politidirektoratet til advokat Knagenhjelm.
26.2.08:Artikkel i Saltenposten.
8.12.07:Artikkel i Saltenposten

MEDLEMSINFORMASJON
Liker du spenning, konkurranse og gode venner med samme interesse!? Ja, da er nettopp skyting en idrett for deg! Skyting er en idrett som passer for alle aldersgrupper, helt fra du er 10 og oppover... Gutter og jenter konkurrerer i samme klasse, og jentene hevder seg like godt som guttene. Har du lyst til å delta i våre aktiviteter er det bare å møte opp. Her møter du et unikt miljø, der tilhørighet og samhold står sterkt, og alle er samlet om en felles interesse.
 
Som konkurranseidrett har skyting en fengende og aktiviserende effekt.Skyting kan gi deg økt psykisk styrke, evne til avslapping og bedret konsentrasjonsevne. Hvert skudd krever topp konsentrasjon, stor nøyaktighet og viljestyrke.


Medlemskontingent 2014
 
Senior: kr 300,-
Ungdom: kr 200,- (kr 400,- med ammunisjon cal.22)
Støttemedlem kr 50,-
 

 
 
 

Klassesetting 2010

Vandrepremier

Merkeskyting

Skytterboka

Diverse