Skyttingens dag 2016
 Medlemsmøte 24. jan. kl. 19:00 Prestmoen

Årets terminlister ligger nå ute på hjemmesiden

Skyttingens dag 2016 - søndag 29/5 kl. 13:00

Saltdalmesterskap feltskyting 16. april 2016

Junkerdalstevnet 2016

Avslutning innendørssesong 2016

OBS: Feltkarusell 3 - Botn er flyttet til 12. april.

Endringer regelverk

DFS

Skytterlagene i Salten

Skytterboka

Arkiverte nyheter