Innbydelse 2016
 

  1.  Innbydelse dobbelstevne miniatyr desember 2014
  2. Innbydelse dobbelstevne miniatyr 30-31 januar 2015
  3. Innbydelse Tour d Salten